Välkommen till

Svenska McKenzieinstitutet

och

Sektionen för Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT)


Privatperson

För dig som vill veta mer om
hur du själv kan läka med McKenziemetoden.

Vårdgivare

För dig som arbetar inom vården
och vill veta mer om McKenziemetoden.